گردونه ی بهاری مشاور مالیاتی مشهد _ بهاری
بهاری (تبلیغ)

مشاوره مالیاتی (خدمات مالیاتی) دقیق تراز توس

دقیق تراز توس (شماره ثبت 1312) عضو اصلی هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی حسابداری وحسابرسی خراسان رضوی بااطلاع ازقوانين مالیاتی، ماليات بپردازید. (زیرنظرکارشناسان خبره) تنظیم اظهارنامه های مالیاتی ، تحریردفاترقانونی مشاوره و مجری خ بیشتر ..
بهاری (تبلیغ)

مشاوره مالیاتی (خدمات مالیاتی) دقیق تراز توس

دقیق تراز توس (شماره ثبت 1312) عضو اصلی هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی حسابداری وحسابرسی خراسان رضوی بااطلاع ازقوانين مالیاتی، ماليات بپردازید. (زیرنظرکارشناسان خبره) تنظیم اظهارنامه های مالیاتی ، تحریردفاترقانونی مشاوره و مجری خ بیشتر ..
بهاری (تبلیغ)

مالیات ارزش افزوده بابت خدمات مالی ( نیمه وقت یا تمام وقت )

دقیق تراز توس (شماره ثبت 1312) عضو اصلی هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی حسابداری وحسابرسی خراسان رضوی بااطلاع ازقوانين مالیاتی، ماليات بپردازید. (زیرنظرکارشناسان خبره) تنظیم اظهارنامه های مالیاتی ، تحریردفاترقانونی مشاوره و مجری خ بیشتر ..
بهاری (تبلیغ)

مالیات ارزش افزوده بابت خدمات مالی ( نیمه وقت یا تمام وقت )

دقیق تراز توس (شماره ثبت 1312) عضو اصلی هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی حسابداری وحسابرسی خراسان رضوی بااطلاع ازقوانين مالیاتی، ماليات بپردازید. (زیرنظرکارشناسان خبره) تنظیم اظهارنامه های مالیاتی ، تحریردفاترقانونی مشاوره و مجری خ بیشتر ..
بهاری (تبلیغ)

مشاوره مالیاتی (خدمات مالیاتی) دقیق تراز توس

دقیق تراز توس (شماره ثبت 1312) عضو اصلی هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی حسابداری وحسابرسی خراسان رضوی بااطلاع ازقوانين مالیاتی، ماليات بپردازید. (زیرنظرکارشناسان خبره) تنظیم اظهارنامه های مالیاتی ، تحریردفاترقانونی مشاوره و مجری خ بیشتر ..
بهاری (مقاله)

مالیات به جای نفت، یکباره ناممکن است

مالیات به جای نفت، یکباره ناممکن است واکنش روسای اتاق‌های بازرگانی به لایحه بیشتر ...
بهاری (مقاله)

کمک به کمیته امداد و هلال احمر از مالیات معاف شد

کمک به کمیته امداد و هلال احمر از مالیات معاف شد بیشتر ...
بهاری (مقاله)

پایه حقوق ۷۰۰ هزار تومان، معاف از مالیات می شود.

پایه حقوق ۷۰۰ هزار تومان، معاف از مالیات می شود. معاون امور مبیشتر ...
بهاری (مقاله)

آیین‌نامه اجرایی معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی ۱۳۹۱

آیین‌نامه اجرایی معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی‌ها در سال ۱۳۹۱ بیشتر ...
بهاری (مقاله)

نصاب جدید معاملات در کشور تعیین شد.

نصاب جدید معاملات در کشور تعیین شد. بر این اساس، معاملات‌کوبیشتر ...
بهاری (مقاله)

اصلاح حساب مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارائیها

بخشنامه ۱۴۷۹۴/۲۰۰/ص مورخ ۹۱/۷/۲۲(اصلاح حساب مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارائیها)   بیشتر ...

 |