گردونه ی هاشم صفاربهاری مشاور مالیاتی مشهد _ بهاری
هاشم صفاربهاری (تبلیغ)

مشاوره مالیاتی (خدمات مالیاتی) دقیق تراز توس

دقیق تراز توس (شماره ثبت 1312) عضو اصلی هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی حسابداری وحسابرسی خراسان رضوی بااطلاع ازقوانين مالیاتی، ماليات بپردازید. (زیرنظرکارشناسان خبره) تنظیم اظهارنامه های مالیاتی ، تحریردفاترقانونی مشاوره و مجری خ بیشتر ..
هاشم صفاربهاری (تبلیغ)

مشاوره مالیاتی (خدمات مالیاتی) دقیق تراز توس

دقیق تراز توس (شماره ثبت 1312) عضو اصلی هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی حسابداری وحسابرسی خراسان رضوی بااطلاع ازقوانين مالیاتی، ماليات بپردازید. (زیرنظرکارشناسان خبره) تنظیم اظهارنامه های مالیاتی ، تحریردفاترقانونی مشاوره و مجری خ بیشتر ..
هاشم صفاربهاری (تبلیغ)

مالیات ارزش افزوده بابت خدمات مالی ( نیمه وقت یا تمام وقت )

دقیق تراز توس (شماره ثبت 1312) عضو اصلی هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی حسابداری وحسابرسی خراسان رضوی بااطلاع ازقوانين مالیاتی، ماليات بپردازید. (زیرنظرکارشناسان خبره) تنظیم اظهارنامه های مالیاتی ، تحریردفاترقانونی مشاوره و مجری خ بیشتر ..
هاشم صفاربهاری (تبلیغ)

مالیات ارزش افزوده بابت خدمات مالی ( نیمه وقت یا تمام وقت )

دقیق تراز توس (شماره ثبت 1312) عضو اصلی هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی حسابداری وحسابرسی خراسان رضوی بااطلاع ازقوانين مالیاتی، ماليات بپردازید. (زیرنظرکارشناسان خبره) تنظیم اظهارنامه های مالیاتی ، تحریردفاترقانونی مشاوره و مجری خ بیشتر ..
هاشم صفاربهاری (تبلیغ)

مشاوره مالیاتی (خدمات مالیاتی) دقیق تراز توس

دقیق تراز توس (شماره ثبت 1312) عضو اصلی هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی حسابداری وحسابرسی خراسان رضوی بااطلاع ازقوانين مالیاتی، ماليات بپردازید. (زیرنظرکارشناسان خبره) تنظیم اظهارنامه های مالیاتی ، تحریردفاترقانونی مشاوره و مجری خ بیشتر ..
هاشم صفاربهاری (مقاله)

مالیات به جای نفت، یکباره ناممکن است

مالیات به جای نفت، یکباره ناممکن است واکنش روسای اتاق‌های بازرگانی به لایحه بیشتر ...
هاشم صفاربهاری (مقاله)

کمک به کمیته امداد و هلال احمر از مالیات معاف شد

کمک به کمیته امداد و هلال احمر از مالیات معاف شد بیشتر ...
هاشم صفاربهاری (مقاله)

پایه حقوق ۷۰۰ هزار تومان، معاف از مالیات می شود.

پایه حقوق ۷۰۰ هزار تومان، معاف از مالیات می شود. معاون امور مبیشتر ...
هاشم صفاربهاری (مقاله)

آیین‌نامه اجرایی معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی ۱۳۹۱

آیین‌نامه اجرایی معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی‌ها در سال ۱۳۹۱ بیشتر ...
هاشم صفاربهاری (مقاله)

نصاب جدید معاملات در کشور تعیین شد.

نصاب جدید معاملات در کشور تعیین شد. بر این اساس، معاملات‌کوبیشتر ...
هاشم صفاربهاری (مقاله)

اصلاح حساب مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارائیها

بخشنامه ۱۴۷۹۴/۲۰۰/ص مورخ ۹۱/۷/۲۲(اصلاح حساب مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارائیها)   بیشتر ...

 |