حسابداری مدیریت

تعاریف ، اهمیتها و اولویتها ، چگونگی وچرایی: "سیستم حسابداری مدیریت یک شرکت."حسابداری مدیریت شامل طراحی و استفاده از حسابداری در داخل سازمان به منظور دستیابی به هدفهای سازمان از طریق بهبود تصمیم گیری توسط مدیران و کارکنان آن است.

هدفهای اصلی حسابداری مدیریت شامل:

1-تامین اطلاعات مورد نیاز مدیران برای تصمیم گیری و برنامه ریزی
1-1-مهمترین مرحله در فرآیند تصمیم گیری ، تعریف مسئله است زیرا کلیه فعالیتهای بعدی این فرآیند به این مرحله بستگی دارد.
1-2-هنگامی که مسئله تعریف شد ، این سوال مطرح می شود که چگونه باید آن را حل کرد ، معمولا برای حل مسائل بیش از یک راه حل ممکن وجود دارد. در مرحله شناسایی راه حلها ، مدیران می توانند از قوه ابتکار و خلاقیت خود استفاده کنند. در این مرحله نیازی به رعایت احتیاط نیست زیرا در مراحل بعدی نیز راه حل شناسایی شده مورد ارزیابی قرار می گیرد.
1-3-مدیران برای تسهیل در تصمیم گیری ممکن است به اطلاعات متنوعی نیاز داشته باشند. برخی از این اطلاعات ممکن است ذهنی ، برخی عینی و قسمتی دورن سازمانی و قسمتی برون سازمانی باشد. به همین ترتیب ، برخی از اطلاعات ممکن است بر مبنای قیمتها و رویدادهای گذشته و بعضی دیگر بر پایه انتظارات مدیران از قیمتها و رویدادهای آینده باشد. این اطلاعات صرفنظر از ماهیت ، باید به موضوع مورد نظر مربوط باشد.

2-کمک به مدیران در رهبری و کنترل فعالیتهای عملیاتی
رهبری و کنترل عملیات روزمره نیازمند مجموعه متنوعی از اطلاعات مربوط به فرآیند تولید یا ارائه خدمات است. مثلا در رهبری فعالیتهای عملیاتی ، مدیریت به اطلاعات مربوط به اقلام بهای تمام شده کالاها و خدمات نیاز دارد تا بتواند در تصمیمات قیمت گذاری از آن استفاده کند. بالاخره در کنترل فعالیتهای عملیاتی ، مدیریت ناگزیر است که بهای تام شده واقعی را با اقلام بودجه شده مقایسه نماید.

بین اطلاعات حسابداری مدیریت و حسابداری مالی تشابهات زیادی وجود دارد زیرا هر دو بدوا از اطلاعات تهیه شده توسط سیستم کلی حسابداری واحد انتفاعی استفاده می کنند. مانند سیستم حسابداری بهای تمام شده که اقلام بهای تمام شده را برای استفاده حسابداری مدیریت و حسابداری مالی گردآوری می کند.
در سیستم حسابداری مدیریت ، در تحلیل استراتژیک بهای تمام شده ، فعالیتهایی که موجب تولید محصولات یا خدمات ارزشمند واحد انتفاعی است مشخص و این مجموعه مرتبط با هم زنجیره ارزش نامیده می شود. سپس در این تحلیل محرکهای هزینه ای که تعیین کننده هزینه هر فعالیت است تعیین می گردد. نهایتا در تحلیل استراتژیک بهای تمام شده ، امکانات افزایش توان رقابت واحد انتفاعی مورد بررسی قرار می گیرد. توان رقابت واحد انتفاعی را می توان از طریق انتخاب ترکیبی از تصمیمات قیمت گذاری ، کنترل محرکهای هزینه و تجدید نظر در ترکیب محصولات تولیدی افزایش داد.
 

تاريخ ارسال: 1390/6/9

تعداد بازدید: 2210

نظر بدهید...
نظر خود را در فرم زیر وارد کنید
نام:
ایمیل:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
کد امنیتی
 |