نویسنده: dttoos ارسال نامه

وب سایت: http://dttoos.7gardoon.com

مباحث مالیاتی

حساب جاری شرکا

حساب جاری شرکا

گارو هوانسیان فر – عضو پیوسته انجمن حسابداران خبره مدیریت انگلستان

کنترل‌های داخلی

کنترل‌های داخلی

گارو هوانسیان‌فر - عضو پیوسته انجمن حسابداران خبره مدیریت انگلستان

نحوه اجرای ماده ۶ آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت

نحوه اجرای ماده ۶ آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت

علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

اصول ۷ گانه گزارشگری شفاف در اطلاعات مالی شرکت‌ها

اصول ۷ گانه گزارشگری شفاف در اطلاعات مالی شرکت‌ها

مصطفی علوی – مدرس دانشگاه و کارشناس اداره گزارشگری مالی سازمان بورس

الزامات قانونی مدیران تصفیه

الزامات قانونی مدیران تصفیه

رسول دشتی کارشناس ارشد حسابداری و مدرس دانشگاه |