سید شمس الدین حسینی
(الحاقیه جدول استهلاکات موضوع ماده۱۵۱ قانون مالیات

بخشنامه ۴۶۵۸/۱۴۵۳/۲۱۳ م ۸۸/۱/۲۳(الحاقیه جدول استهلاکات موضوع ماده۱۵۱ قانون مالیاتها)

ه پیوست جدول الحاقی گروه جدید ۴۰( دارائیهای ثابت خاص سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری و سایر موسسات و شرکتهایی که در زمینه بانکداری الکترونیک، فن آوری های مربوط و نیز خدمات مشابه فعالیت می نماید) و ردیف ۸ ذیل گروه ۳۶( در خصوص انـواع تجــهیزات مـورد اسـتفـاده در مـیادیـن میـن)، بـه جـدول استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم، که در تاریخ ۲۸/۱۲/۸۷ به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجرا ابلاغ گردد.

 

ضمناً مفادالحاقیه موضوع مصوبه مزبور نسبت به سال مالی که از ۱/۱/۱۳۸۷ به بعد شروع شده نیز قابل تسری خواهد بود.

محمد قاسم پناهی

معاون فنی و حقوقی

——————————————————————————————————————————-

شماره: ۲۱۷۶۴۶

تاریخ: ۲۸/۱۲/۱۳۸۷

پیوست:

جدول الحاقی به جدول استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم


در اجرای مقررات  موضوع تبصره های ۳و ۹ ذیل جدول استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات بعدی و بنا بـه پیـشنـهاد شـماره ۱۱۷۹۶۷/۱۱۹۱-۲۱۳ مـورخ ۱۴/۱۱/۸۷ سـازمان امـور مـالیـاتـی کشور، گروه جدید(۴۰) و ردیف شماره ۸ ذیل گروه ۳۶ به عنوان جدول متمم به شرح زیر به جدول استهلاکات موضوع ماده یاد شده الحاق می گردد:

۱- الحاق گروه جدید ۴۰ به جدول استهلاکات

شرح دارائیهای قابل استهلاک

نرخ استهلاک

ملاحظات

نزولی مستقیم
گروه ۴۰- دارائیهای ثابت خاص سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری و سایر موسسات و شرکتهائی که در زمینه بانکداری الکترونیک، فن آوری های مربوطه و نیز خدمات مشابه فعالیت می نماید: - - -
۱- دستگاههای کنترل امضاء، ماژول و روتر اسکناس شمار، نوبت دهی، چک زنی، پول شمار - ۴ سال -
۲- دستگاههای خود پرداز(ATM)، کارت خوان(POS)، صدور کارت، پین پد(Pin pad)، وب کیوسک(Web Kiosk) - 5 سال -
۳- دستگاههای سورتر، تست اسکناس و پرفراژ چک زنی - ۶ سال -

تبصره: در مورد نحوه محاسبه نرخ و روش استهلاک سایر دارائیهای ثابت اشخاص مذکور، جدول استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ و اصلاحیه های بعدی آن، مبنای محاسبه قرار گیرد و مصوبه شماره ۱۴۱۱۷ مورخ ۱۶/۴/۷۷ وزارت امور اقتصادی و دارائی از تاریخ اجرای این مصوبه فاقد اعتبار خواهد بود.

لازم بـه ذکـر اسـت مـصوبه شـمـاره ۴۹۸۸۸ مـورخ ۱۹/۹/۸۲ وزارت امـور اقتـصادی و دارائـی ( نیز که طی بخشنامه شماره ۹۴۰۲/۵۸۰۸- ۲۱۱ مورخ ۱۷/۱۰/۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ گردیده است)، صرفاً در خصوص نرخ استهلاک ماشین آلات خاص بانک مرکزی قابل اعمال خواهد بود.

۲- الحاق ردیف ۸ ذیل گروه ۳۶ جدول استهلاکات

ردیف شرح دارائیهای قابل استهلاک

نرخ استهلاک

ملاحظات
نزولی مستقیم
۸ انواع تجهیزات مورد استفاده در میادین مین نظیر جب پی اس(GPS)، اس جی پی اس(SGPS)، مین یاب، عمق یاب، بمب یاب و نظایر آنها

-

۲ سال


ضمناً، مفادالحاقیه موضوع این مصوبه نسبت به سال مالی که از ۱/۱/۱۳۸۷ به بعد شروع می شود قابل تسری خواهد بود.

تاريخ ارسال: 1390/9/21

تعداد بازدید: 1055

نظر بدهید...
نظر خود را در فرم زیر وارد کنید
نام:
ایمیل:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
کد امنیتی
 |