خراسان - مورخ یکشنبه 1390/09/13 شماره انتشار 17998 نويسنده: بردبار
۴۰ تا ۶۰ درصد اقتصاد کشور دور از دسترس نظام ماليات
با برگزاري همايش تبيين تحول در نظام مالياتي کشور، برنامه هاي اصلاح نظام مالياتي وارد مرحله اجرايي شد.رئيس جمهور با دعوت از ساير قوا از جمله مجلس براي کمک به تحول مالياتي به يک ميليون مورد معامله در حوزه ثبت اسناد و املاک اشاره کرد و گفت: بايد به جايي برسيم که همه فعاليت ها قابل ثبت و رصد باشد.از ديگر نکات مهم اين همايش آمار متفاوت ۲ مقام مسئول درباره فعاليت هاي اقتصادي خارج از نظارت ماليات بود که به گفته «فرزين» سخنگوي کارگروه تحول اقتصادي ۴۱ درصد اقتصاد کشور را شامل مي شود و به گفته عسگري رئيس سازمان امور مالياتي حدود ۶۰ درصد اقتصاد را در بر مي گيرد.

به گزارش خبرنگار خراسان، رئيس جمهور در همايش تبيين طرح تحول نظام مالياتي که صبح ديروز در سالن همايش هاي صداوسيما برگزار شد با تاکيد بر اين که امروز مصمم هستيم تا ايران را بسازيم گفت:خادمان ملت در دولت و دولت برآمده از آراي ملت بدون توجه به هياهوها و حرف و حديث هاي بي ارزش و بي اعتبار و بدون توجه به فشارهاي داخلي و خارجي درصدد هستند تا عالمانه اصلاحات اساسي را در ساختارهاي اقتصادي و مديريتي کشور طراحي و اجرا کنند.احمدي نژاد با بيان اين که پيشرفت هدف مشترک و آرمان ملت ايران است؛ افزود:تحقق اين اهداف با کار عالمانه و خستگي ناپذير و اصلاحات بنيادين امکان پذير است.آرزوهاي چند دولت و ده ها سال پي گيري متخصصان و دانشمندان اقتصادي فرصت و بستر تحقق پيدا کرد؛ از اين رو اگر عالمانه، خستگي ناپذير و همدل تصميم گيري کنيم اهداف بزرگ، قابل تحقق و اقدامات مهم اجرايي مي شود. وي مشارکت آحاد مردم در ساختن کشور را مستلزم حضور فعال آنان در بخش هاي مختلف اقتصادي و از جمله مشارکت در پرداخت ماليات ذکر کرد و افزود: اگر مي خواهيم کشوري پيشرفته و پايدار داشته باشيم که همه در رفاه باشند نيازمند عدالت هستيم.احمدي نژاد در ادامه سخنان خود تصريح کرد: دولت ۷ طرح را براي اصلاحات ساختاري در اقتصاد کشور دنبال مي کند که مهم ترين آن طرح تحول مالياتي است؛ ماليات هم براي عدالت و هم به منظور مشارکت عمومي در ساختن کشور اهميت دارد.

افرادي تصور مي کنند «ماليات» پول زور است

رئيس جمهور با طرح اين سؤال که چرا بايد ماليات پرداخت کرد؟ يادآور شد: يکي از مشکلات اساسي اين است که بسياري از افراد تصور مي کنند ماليات، پول زور است در حالي که اداره کشور هزينه دارد و اگر آن را پرداخت نکنند برنده هستند در حالي که بازنده اصلي خود اين افراد به شمار مي روند. وي با بيان اين که درآمد يک فرد تنها محصول کار خودش نيست و مردم هم دوره و کساني هم که در طول تاريخ زندگي مي کرده اند در اين درآمد نقش دارند گفت: درآمد مبتني بر يک سابقه تاريخي است و بسياري از بخش هاي جامعه در ايجاد ثروت موثر هستند.

احمدي نژاد با تأکيد بر اين که ممکن است اين تصور به وجود آيد که بايد هزينه ها را از طريق درآمد نفت پرداخت کنيم اظهار داشت: تاکنون نيز بخش مهمي از هزينه ها از نفت داده شده است اما آيا نفت يک منبع پايدار است؟ اداره کشور هزينه هايي دارد که بر دوش همگان است طبيعي است هرکس که درآمد بيشتري دارد هم از گذشته تاريخي و هم از نوع خدمات امروز بيشتر استفاده مي کند.

هرچه سوال، استيضاح و بد و بيراه است مال افرادي است که مي خواهند اقتصاد را متحول کنند

رئيس جمهور با بيان اين که متأسفانه عده اي تلاش مي کنند تا جلوي پاي افرادي که طرح تحول اقتصادي را انجام مي دهند سنگ بيندازند گفت: به آقاي دکتر حسيني (وزير اقتصاد) مي گفتم که 30 ، 40 سال آرزو اين بود که طرح هاي تحول اقتصادي اجرا شود و حالا گروهي دارند آن را اجرا مي کنند و بيشترين فشار هم روي دوش آن هاست.هر چه سئوال و استيضاح و بد و بيراه است ، مال آنان است، هرکس خواست اصلاحات اساسي انجام دهد تحت فشار بوده است و اين شيريني کار اصلاحات اساسي است.اصلاحات اساسي که در آن سختي نباشد ارزشي ندارد.

ساختار دريافت ماليات بايد ساده و براي همه قابل محاسبه باشد

وي يادآور شد: طرح تحول ماليات را جدي بگيريد؛ فعاليت هاي اقتصادي در کشور بايد شفاف و نظام مالياتي از آن شفاف تر باشد چراکه هر نقطه ابهام منشاء بي عدالتي است. از اين رو روند و ساختار دريافت ماليات بايد ساده و براي همه قابل محاسبه باشد.

بايد به نقطه اي برسيم که تمام فعاليت هاي اقتصادي قابل ثبت و رصد باشد

احمدي نژاد با تأکيد بر اينکه در محاسبات مالياتي بايد عدالت رعايت شود اظهار داشت: مبادا درگوشه اي همکاري به خاطر مقدار کمي پول ارقام سنگين را از بيت المال دريغ کند؛ مأموران مالياتي بايد مثل کساني باشند که ورقه امتحان نهايي را تصحيح مي کنند. وي با تأکيد بر اين که بايد به نقطه اي برسيم که تمام فعاليت هاي اقتصادي قابل ثبت و رصد باشد افزود: ما براي در اختيار گذاشتن نيروي انساني آموزش و تجهيزات همه توان خود را به کار مي گيريم.

نبايد تصور شود يک قوه کارگر است بقيه ارباب

احمدي نژاد در ادامه سخنان خود خطاب به ساير قوا يادآور شد: اداره کشور تنها با يک قوه نيست بلکه همه بايد کمک کنند و اين گونه نيست که يک قوه نوکر و کارگر است و بقيه تصور کنند ارباب هستند بلکه همه بايد مشارکت، کمک وشفاف سازي کنند.

رئيس جمهور تصريح کرد: بخش مهمي از ثروت ها در ثبت اسناد، املاک و شرکت هاست که کمتر از بازار و مبادله کالا در کشورنيست.

سالانه بيش از يک ميليون معامله در کشور انجام مي شود

وي با تأکيد بر اين که در حال حاضر بخش مهمي از اقتصاد کشور در دست مؤسسات و شخصيت هاي حقوقي قرار دارد اظهار داشت: سالانه بيش از يک ميليون معامله در کشور انجام مي شود که اگر معاملات خودرو را به آن بيفزاييم بيشتر است.

بايد هماهنگي  کاملي در اين راستا صورت گيرد و اگر کسي سوء استفاده و ظلمي کرد سريع به آن رسيدگي شود. احمدي نژاد تأکيد کرد: در قانون گمرک مجلس همکاري خيلي خوبي کرد و در مورد قانون ماليات و اصلاح نظام بانکي نيز اميد است با همين سرعت و همدلي انجام شود و بتوانيم ۷ سرفصل تحول اقتصادي را عملياتي کنيم. رئيس جمهور همچنين خطاب به ملت ايران گفت: ماليات يک حق عمومي و حق ۷۵ ميليون انساني است که امروز با ما زندگي مي کنند و افرادي که در  آينده خواهند آمد. نفت بايد صرف جاده، فرودگاه، بندر، صنعت و شبکه هاي آبياري شود تا نسل هاي آينده از آن استفاده کنند. از اين رو نمي توان نفت را صرف هزينه هاي مصرفي و جاري کرد.

تعداد کارکنان دولت ۲۵ درصد کاهش يافت

وي گفت که ممکن است برخي بگويند ماليات ها خوب هزينه نمي شود که در جواب بگوييم بله! ممکن است در برخي موارد به اين شکل باشد اما در طول ۶ سال گذشته هزينه هاي مصرفي کاهش بسياري پيدا کرده است که از آن ميان مي توان به کاهش 25 درصدي کارکنان دولت اشاره داشت.احمدي نژاد در عين حال ثروت عمومي را مثل يک استخر زلال عنوان کرد و افزود: اگر شخصي موجب آلودگي اين استخر شود هم خود، هم زندگي خود و کل ملت را آلوده مي کند؛ مهلک ترين سم ورود آلودگي هاي مالي به زندگي يک فرد و جامعه است چرا که خانواده را از بنيان متلاشي مي کند.

هر چقدر سيستم بانکي رباخواري را توجيه کند، ربا تأثير خود را مي گذارد

رئيس جمهور ادامه داد: هرچقدر سيستم بانکي رباخواري را توجيه کند اما ربا تأثير خود را مي گذارد. اسم مهم نيست بلکه ماهيت است که اهميت دارد؛ آلودگي مالي منجر به آلودگي اخلاقي و از بين رفتن خانواده و تخريب اخلاق ها مي شود. وي يادآور شد: اقتصاد بايد برپايه اجتناب از حرام و تأکيد بر حلال باشد؛ يکي از مواردي که بايد براي آن بالاترين حد کرامت را براي مردم قائل شد نظام مالياتي کشور به شمار مي رود چرا که شخصيت مردم محترم است.

وزير اقتصاد:توزيع عادلانه فقط با هدفمندي کفاف نمي دهد

سيدشمس الدين حسيني، وزير اقتصاد نيز در همايش تبيين طرح تحول نظام مالياتي گفت: اگر قرار باشد نظام توزيع عادلانه اجرا شود فقط هدفمند کردن يارانه ها کفاف نمي دهد و اين درحالي است که اگر امروز بخواهيم نظام ماليات بر مجموع درآمد را احيا کنيم نيازمند قانون جديد هستيم. وزير امور اقتصادي و دارايي از اجراي کامل طرح جامع مالياتي در نيمه دوم سال آينده خبرداد و گفت: لايحه اصلاح قانون ماليات ها آماده شده است. ارزش گذاري پول ملي نيز به زودي انجام مي شود.

ماليات بر حقوق در بخش دولتي و غيردولتي يکسان مي شود

وي با اشاره به تحولاتي که در طرح جامع مالياتي اجرايي شده گفت: در اين طرح ضريب هاي مالياتي براي برطرف کردن تبعيض بازبيني شده و ماليات بر حقوق که در بخش دولتي و غير دولتي امروز متفاوت است در اين طرح اصلاح مي شود.

حسيني با اشاره به اين که در سال ۸۷ وقتي طرح تحولات اقتصادي در دولت مطرح شد يکي از بحث هاي اصلي تغيير نگاه به نوع برنامه ريزي و رفع مسائل اقتصادي بود افزود: اين نگاه جدي همان روز هم مطرح بود که اگر بخواهيم همه مسائل را بدون اولويت بندي همزمان رفع کنيم امکان پذير نيست به همين دليل در طرح تحولات اقتصادي روي چند نظام کليدي متمرکز شديم که يکي از آن ها هدفمند کردن يارانه ها بود.

همه موج هاي ناشي از هدفمندي يارانه ها مديريت شد

وزير اقتصاد با بيان اين که امروز هيچ کس در آن چه با عنوان هدفمند کردن يارانه ها انجام شده ترديدي ندارد گفت:  همه موج هاي ناشي از اجراي اين طرح مديريت شده است.وي همچنين به ارائه لايحه اصلاح قانون گمرک به عنوان دومين گام طرح تحول اقتصادي اشاره و خاطرنشان کرد: ساير بخش هاي طرح تحول مانند اصلاح قانون ماليات و ارزش گذاري پول ملي نيز يا به مرحله نهايي رسيده و يا در آخرين مراحل اجراست.

فرزين: اطلاعات اقتصادي حتي در بدنه دولت نيز براي ماليات محرمانه است

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در اين همايش با تاکيد بر اين که هيچ گونه اطلاعات اقتصادي نبايد براي ماليات محرمانه باشد، گفت: تمکين نکردن از پرداخت ماليات بين مردم عادي شده است که بايد تغيير کند. اطلاعات اقتصادي حتي در بدنه دولت نيز محرمانه است و سازمان مالياتي هم از دسترسي به آن ها محروم است.فرزين با اشاره به اين که معافيت هاي مالياتي بايد هدفمند و ساختارها و بسترهاي مالياتي کشور نيز بازمهندسي شود، افزود: در ساختار امور مالياتي بايد از حوزه محور به سمت وظيفه محوري گام برداريم و ارتباطات با موديان مالياتي به شکل غيرحضوري باشد.

اطلاعات ۴۱ درصد اقتصاد در دسترس نظام مالياتي نيست

وي با ذکر اين مطلب که متاسفانه نه تنها 41 درصد اقتصاد کشور از ماليات معاف هستند، بلکه اطلاعات آن ها نيز در دسترس نيست، عنوان کرد: طرح تحول نظام مالياتي شامل اصلاح نظام ها و روش ها هم اکنون در حال اجرا بوده و موضوع ديگرنيز تدوين لايحه تحول نظام مالياتي است.سخنگوي طرح تحول اقتصادي دولت افزود: براي تدوين لايحه نظام مالياتي از ۲ سال پيش کارهايي آغاز و از گروه هاي مختلف نظر خواهي شده است؛ به طوري که در کارگروه مربوطه هزار و 500 ساعت کار انجام داده اند که در نهايت منجر به تدوين پيش نويس تحول نظام مالياتي و ارائه آن به دبيرخانه شده است.فرزين با اشاره به اين که از چهارشنبه هفته گذشته بررسي مجدد لايحه طرح تحول مالياتي در دبيرخانه به پايان رسيده است، افزود: در حال حاضر اصلاحيه انجام شده در سايت طرح تحول نظام مالياتي قرار گرفته است.

رئيس سازمان امور مالياتي: ۶۰ درصد اقتصاد کشور خاکستري و سياه است و ماليات نمي پردازند

رئيس سازمان امور مالياتي کشورنيز در اين همايش با بيان اين که اقتصاد کشور داراي لايه هاي خاکستري و سياه است، مانند قاچاق و خاکستري (غير رسمي) که ماليات نمي پردازند گفت: اقتصاد کشور داراي لايه هاي خاکستري و سياه است به نحوي که حدود 60 درصد از اقتصاد کشور زير چتر ماليات نيست ، بخش هاي سياه يعني قاچاق و خاکستري ( غير رسمي) ماليات پرداخت نمي کنند.معاون وزير اقتصاد افزود: اين رقم در کشورهاي توسعه يافته براي بخش هاي خاکستري و سياه 14 درصد ، براي کشورهاي در حال توسعه 20 تا 30 درصد و براي توسعه نيافته 35 تا 40 درصد است. به گفته وي بر اساس آسيب شناسي ها در اقتصاد کشور به دليل ترکيب نامناسب توليد ملي بايد شکل ماليات استاني تغيير کند.

ثبت نام براي اختصاص کد اقتصادي از هفته آينده آغاز مي شود

عسگري ادامه داد: طرح جامع مالياتي در 6 فاز اجرا مي شود که شامل مراحل آماده سازي، تحليل کاري، تحليل عملکردي و نيز گسترش دامنه فناوري اطلاعات است که در حال اجراست. وي از آغاز اجراي طرح «آي تي» بر پايه فناوري اطلاعات با همکاري شرکت فرانسوي خبرداد و افزود: استانداردسازي فرآيندها از اداره شرق تهران نيز در حال اجرا و همچنين پردازش داده هاي مالياتي در حال انجام است. براي شناسايي مؤديان مالياتي از هفته آينده ثبت نام فعالان اقتصادي براي ارائه کد اقتصادي آغاز مي شود.

۵ محور طرح تحول مالياتي

وي افزود: طرح جامع مالياتي، تکميل حلقه هاي ماليات بر ارزش افزوده، اصلاح قانون ماليات، ايجاد زيرساخت هاي فناوري و اصلاح و بازسازي ساختار نيروي انساني، ۵ طرح محوري است که در موضوع ماليات توسط وزارت اقتصاد پي گيري شده است.

تاريخ ارسال: 1390/9/13

تعداد بازدید: 1144

نظر بدهید...
نظر خود را در فرم زیر وارد کنید
نام:
ایمیل:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
کد امنیتی
 |