خشنامه شماره ۱۱۵۴۴/۲۰۰ مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۰ تمدید مهلت مندرج در جزء ( ۲ ) بند « ج » دستورالعمل شماره ۵۱۱۷/۲۰۰ مورخ ۲/۳/۱۳۹۰
تمدید مهلت خوداظهاری مالیات بر ارزش افزوده
پیرو بخشنامه شماره ۸۹۴۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۰ موضوع دستورالعمل شماره ۵۱۱۷/۲۰۰ مورخ ۲/۳/۱۳۹۰ موضوع خود اظهاری در اجرای مقررات ماده (۱۵۸ ) قانون مالیات های مستقیم برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ صاحبان مشاغل موضوع بند های “( الف ) و ( ب ) ماده (۹۵ ) قانون مالیات های مستقیم ، با عنایت به درخواست های مکرر اتحادیه های مربوطه و به منظور ایجاد تسهیلات برای مودیان مذکور ، مهلت موضوع جزء ( ۲ ) بند ( ج ) دستور العمل یاد شده در رابطه با ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره های مالیاتی گذشته صرفاً برای پذیرش خوداظهاری عملکرد سال ۱۳۸۹ مودیان مزبور تا تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۰ تمدید می گردد .

علی عسکری

تاريخ ارسال: 1390/6/8

تعداد بازدید: 1135

نظر بدهید...
نظر خود را در فرم زیر وارد کنید
نام:
ایمیل:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
کد امنیتی
 |