نویسنده: dttoos ارسال نامه

وب سایت: http://dttoos.7gardoon.com

مباحث مالیاتی

مسوولیت ماموران مالیاتی نسبت به گزارش‌ حسابرسی مال

مسوولیت ماموران مالیاتی نسبت به گزارش‌ حسابرسی مال

عباس وفادار - حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری محمد‌کاظم تقدیر - وکیل پایه یک دادگستری

عقب ‌نشيني بازار آزاد سكه

عقب ‌نشيني بازار آزاد سكه

منبع : دنیای اقتصاد

۴۰ تا ۶۰ درصد اقتصاد کشور دور از دسترس نظام ماليات

۴۰ تا ۶۰ درصد اقتصاد کشور دور از دسترس نظام ماليات

خراسان - مورخ یکشنبه 1390/09/13 شماره انتشار 17998 نويسنده: بردبار

(نهایی نمودن وضعیت ثبت نام مودیان)

(نهایی نمودن وضعیت ثبت نام مودیان)

امیر حسن علی حکیم سرپرست معاونت مالیات بر ارزش افزوده

آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)

آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)

محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور

نحوه اجرای مقررات ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم

نحوه اجرای مقررات ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم

علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور |