نویسنده: dttoos ارسال نامه

وب سایت: http://dttoos.7gardoon.com

حسابداری و حسابرسی

نمونه قرارداد حسابرسي (بازرسی )

نمونه قرارداد حسابرسي (بازرسی )

منبع (انجمن صنفی کارفرمایی حسابداری و حسلبرسی خراسان رضوی )

نمونه قرارداد حسابرسي مالياتي

نمونه قرارداد حسابرسي مالياتي

منبع (انجمن صنفی کارفرمایی حسابداری و حسلبرسی خراسان رضوی

بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی سهام‌داران اپراتور

بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی سهام‌داران اپراتور

بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی سهام‌داران اپراتور سوم هستند.

فروش طلاهاي خارجي ممنوع شد

فروش طلاهاي خارجي ممنوع شد

منبع : روزنامه خراسان

محدودیت صدور LC

محدودیت صدور LC

انتقاد رییس کانون بانک‌های خصوصی از محدودیت صدور LC داخلی

حق بیمه کارفرمایان ابلاغ شد

حق بیمه کارفرمایان ابلاغ شد

تامین اجتماعی معافیت حق بیمه کارفرمایان را ابلاغ کرد. |