نویسنده: dttoos ارسال نامه

وب سایت: http://dttoos.7gardoon.com

حسابداری و حسابرسی

توافق مالیاتی با اصناف درخصوص عملکرد سال ۱۳۹۶

توافق مالیاتی با اصناف درخصوص عملکرد سال ۱۳۹۶

توافق مالیاتی با اصناف درخصوص عملکرد سال ۱۳۹۶

اظهارنامه اشخاص حقیقی

راهنمایی جهت اظهارنامه اشخاص حقیقی

سررسید اردیبهشت 97

سررسید اردیبهشت 97

سررسیدهای مهم اردیبهشت برای حسابداران و کارفرمایان

دوره آموزش حسابداری مالیاتی

دوره آموزش حسابداری مالیاتی

پذیرش هنرجو جهت دوره آموزش حسابداری مالیاتی

زمان واریز  پوز ۲۴ ساعته شد

زمان واریز پوز ۲۴ ساعته شد

زمان واریز پول به حساب پس از کشیدن پوز ۲۴ ساعته شد

گزارشات فصلی

گزارشات فصلی

گزارشات فصلی

جامعه پزشکی مشمول تبصره ۱۰۰ قانون مالیات شد

جامعه پزشکی مشمول تبصره ۱۰۰ قانون مالیات شد

جامعه پزشکی مشمول تبصره ۱۰۰ قانون مالیات شد

سامانه مشاهده سوابق بیمه شدگان

سامانه مشاهده سوابق بیمه شدگان

سامانه مشاهده سوابق بیمه شدگان

مهلت ارسال صورت معاملات فصل زمستان ۱۳۹۴ تمدید شد

مهلت ارسال صورت معاملات فصل زمستان ۱۳۹۴ تمدید شد

مهلت ارسال صورت معاملات فصل زمستان ۱۳۹۴ تمدید شد

رد پای فرار مالیاتی در ثبت قراردادهای صوری توسط بر

رد پای فرار مالیاتی در ثبت قراردادهای صوری توسط بر

رد پای فرار مالیاتی در ثبت قراردادهای صوری توسط برخی مالکان مسکن

 آزمون حسابدار رسمی 94

آزمون حسابدار رسمی 94

منبع:سامانه تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی

نامه سرگشاده اصناف به میزان مالیات سال ۹۳

نامه سرگشاده اصناف به میزان مالیات سال ۹۳

نامه سرگشاده اصناف به میزان مالیات سال ۹۳

کارگران امنیت شغلی ندارند

کارگران امنیت شغلی ندارند

کارگران امنیت شغلی ندارند

ورود پلیس مالیاتی به خانه و محل کار مودیان

ورود پلیس مالیاتی به خانه و محل کار مودیان

دادگاه ویژه مالیاتی برای متخلفان

[۱۵ مهرماه، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات ارزش

[۱۵ مهرماه، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات ارزش

[۱۵ مهرماه، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات ارزش افزوده دوره تابستان ۹۴]

بهترین ساعت انجام معاملات در بورس

بهترین ساعت انجام معاملات در بورس

بهترین ساعت انجام معاملات در بورس

ذره‌بین مالیاتی روی حساب‌ها

ذره‌بین مالیاتی روی حساب‌ها

ذره‌بین مالیاتی روی حساب‌ها

فراریان مالیاتی به دام افتادند.

فراریان مالیاتی به دام افتادند.

فراریان مالیاتی به دام افتادند.

ویزا کارت یا مستر کارت چیست؟

ویزا کارت یا مستر کارت چیست؟

ویزا کارت یا مستر کارت چیست؟ |