نویسنده: dttoos ارسال نامه

وب سایت: http://dttoos.7gardoon.com

مباحث مالیاتی

استفاده از مزایای بخشودگی جرائم

استفاده از مزایای بخشودگی جرائم

استفاده از مزایای بخشودگی جرائم منوط به پرداخت اصل حق‌بیمه است.

سخنی با صاحبان و مدیران شرکت‌ها (۲)

سخنی با صاحبان و مدیران شرکت‌ها (۲)

گارو هوانسیان‌فر - عضو پیوسته انجمن حسابداران خبره مدیریت انگلستان منبع : دنیای اقتصاد .

دعوت به تغییر سال مالی

دعوت به تغییر سال مالی

مهرداد شریعت‌زاده – حسابدار رسمی منبع : روزنامه دنیای اقتصاد.

بخشودگی جریمه حق بیمه صنعتی و کشاورزی در صورت پردا

بخشودگی جریمه حق بیمه صنعتی و کشاورزی در صورت پردا

بخشودگی جریمه حق بیمه صنعتی و کشاورزی در صورت پرداخت تا آخر پاییز |