علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
اصلاح حساب مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارائیها

بخشنامه ۱۴۷۹۴/۲۰۰/ص مورخ ۹۱/۷/۲۲(اصلاح حساب مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارائیها)

 

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با اصلاح حساب مازاد حاصل از تجدید ارزیـابی دارائیـها، درخـصـوص آئـیـن نــامه اجرایی جزء ب بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور موضوع مصوبه شماره ۱۸۹۱۲۰/ت۴۷۵۴۸هـ مورخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۰ هیأت محترم وزیران که طی بخشنامه شماره ۳۵۹۶۲/۲۳۰/د مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۰ ابلاغ گردیده است، بدینوسیله مقرر می دارد:
.
چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارائیها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و حداکثر تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها در اجرای تبصره ۲ ماده ۲ آئین نامه مذکور (این مهلت برای اشخاصی که سال مالی آنها منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ بوده و حداکثر تا تاریخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۱ می باشد) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهای مربوط (دارائیها) در دفاتر قانونی آن سال یا سال بعد اقدام شده باشد، در این صورت مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده درآمد محسوب نگردیده و بنابراین مشمول مالیات نخواهد بود.
 .

.

تاريخ ارسال: 1391/8/23

تعداد بازدید: 656

نظر بدهید...
نظر خود را در فرم زیر وارد کنید
نام:
ایمیل:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
کد امنیتی
 |