آدرس ادارات امور مالياتي استان خراسان رضوي
آدرس ادارات امور مالياتي استان خراسان رضوي
 
 

 

نام اداره

آدرس

تلفن رئيس اداره

تلفن داخلي

كدپستي

اداره امور مالياتي 1901

بلوار خيام -خيابان پيام -بين پيام 8و6جنب بانك رفاه 

8543839

210

9137843839

اداره امور مالياتي 1902

بلوار خيام -خيابان پيامبين پيام 8و6 جنب بانك رفاه  

8598815

216

9137843839

اداره امور مالياتي 1903

خيابان امام خميني-سه راه جم-اداره كل امور مالياتي خراسان رضوي

8547464

608

9137843839

اداره امور مالياتي 1904

خيابان امام خميني-سه راه جم-اداره كل امور مالياتي خراسان رضوي

8548886

389

9137843839

اداره امور مالياتي 1905

خيابان امام خميني-كوچه هلال احمر

8590611

240

9137843964

اداره امور مالياتي 1906

خيابان امام خميني -خيابان پاسداران نبش پاسداران 4

8546026

620

9137843839

اداره امور مالياتي 1907

خيابان امام خميني-سه راه جم-اداره كل امور مالياتي خراسان رضوي

8598067

421

9137843839

اداره امور مالياتي 1908

 

2234148

 

91447165516

اداره امور مالياتي 1909

خيابان امام خميني-سه راه جم-اداره كل امور مالياتي خراسان رضوي

داخلي 428

428

9137843839

اداره امور مالياتي 1910

 

7632292

 

9185914311

اداره امور مالياتي 1911

خيابان امام خميني-سه راه جم-اداره كل امور مالياتي خراسان رضوي

8534128-

326

9137843839

اداره امور مالياتي 1912

 

8418510

 

9167814467

اداره امور مالياتي 1913

 

8451777

 

9167814467

اداره امور مالياتي 1914

قاسم آباد-بلوارشاهد-ميدان مادر

6622981

 

9189688461

اداره امور مالياتي 1915

قاسم آباد-بلوارشاهد-ميدان مادر

 

 

9189688461

اداره امور مالياتي 1916

بلوار خيام -خيابان پيام -بين پيام 8و6 جنب بانك رفاه 

8547465

220

9137843839

اداره امور مالياتي 1917

خيابان امام خميني-سه راه جم-اداره كل امور مالياتي خراسان رضوي

8590036

313

9137843839

اداره امور مالياتي 1918

خيابان امام خميني-سه راه جم-اداره كل امور مالياتي خراسان رضوي

8594099-

407

9137843839

اداره امور مالياتي 1919

خيابان امام خميني-سه راه جم-اداره كل امور مالياتي خراسان رضوي

8525031

601

9137843839

اداره امور مالياتي 1920

خيابان امام خميني-سه راه جم-اداره كل امور مالياتي خراسان رضوي

8518662

503

9137843839

اداره روابط عمومي

خيابان امام خميني-سه راه جم-اداره كل امور مالياتي خراسان رضوي

8546072

473

9137843839

هياتهاي حل اختلاف

خيابان امام خميني-سه راه جم-اداره كل امور مالياتي خراسان رضوي

 

624

9137843839

اداره تداركات

خيابان امام خميني-سه راه جم-اداره كل امور مالياتي خراسان رضوي

8597095

590

9137843839

اداره امور اداري

خيابان امام خميني-سه راه جم-اداره كل امور مالياتي خراسان رضوي

8544350

530

9137843839

ذيحسابي

خيابان امام خميني-سه راه جم-اداره كل امور مالياتي خراسان رضوي

8598550

267


تاريخ ارسال: 1391/1/2

تعداد بازدید: 10945

نظر بدهید...
نظر خود را در فرم زیر وارد کنید
نام:
ایمیل:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
کد امنیتی
 |