نویسنده: dttoos ارسال نامه

وب سایت: http://dttoos.7gardoon.com

مباحث مالیاتی

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید

محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‎جمهور .

ارزشیابی شرکت‌های کوچک

ارزشیابی شرکت‌های کوچک

روزنامه دنیای اقتصاد _منابع: ۱- مدیریت مالی ۲، وستون و بریگام، ترجمه سید مجید شریعت پناهی، چاپ اول، ۱۳۷۶. ۲- Michael F.Spivey & Jeffrey J.McMillan ,

مقررات ثبت شرکتها:

مقررات ثبت شرکتها:

این مجموعه بصورت کاملاً خلاصه بیان شده خواهشمند است جهت اطلاعات بیشتر به قانون تجارت مراجعه شود |