تدابیر سازمان امور مالیاتی برای وصول بهینه مالیات مشاغل
تدابیر سازمان امور مالیاتی
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، بر اساس آمار بیشترین هزینه و زمان ادارات مالیاتی صرف وصول مالیات مشاغل موضوع بند «ج» (مشاغل کوچک) قانون می شود.

 

در قانون مالیات های مستقیم تدابیری اندیشیده شده است که مالیات صاحبان مشاغل بند «ج» با کمترین هزینه و سریعترین زمان وصول شده و اختلاف بین ادارات امور مالیاتی و صاحبان این مشاغل به کمترین حد خود برسد و مودیان این بخش با بالاترین تمکین، مالیات های خود را بپردازند.

تدابیری که در ایران در راستای افزایش وصول مالیات این اشخاص و افزایش تمکین مالیاتی آنها در نظر گرفته شده است بیشتر در ابعاد قانونی و اداری و سیاست های تشویقی بوده است. این گزارش به معرفی تدابیر سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول بهینه مالیات مشاغل بند «ج» می پردازد.

تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس توافق نامه یکی از راهکارهای سازمان امور مالیاتی کشور برای افزایش اعتماد مودیان مشاغل، تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس توافق سازمان امور مالیاتی کشور با مجامع امور صنفی است.

به عنوان مثال تعیین مالیات بر درآمد صاحبان وسایل نقلیه یکی از موارد توافق با اتحادیه ها است که درآمد مشمول مالیات آنها با توجه به نوع و قدمت وسیله نقلیه تعیین می شود. بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم ، برای افزایش تمکین مودیان بند «ج» (مشاغل کوچک) درآمد مشمول مالیات آنها با توجه به نظر اتحادیه مشاغل و توافق با اتحادیه ها تعیین می شود.

تجربه مشابهی که سازمان امور مالیاتی از آن استفاده کرده است، تعیین درآمد مشمول مالیات درآمد املاک اجاری است. ارزش اجاری املاک توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان امورمالیاتی و سایر سازمان های مرتبط با املاک و مستغلات تعیین می شود. ارزش اجاری املاک با توجه به منطقه، نوع مصالح، قدمت و سایر عوامل موثر برای هر متر مربع تعیین می شود. این راهکار نیز در جهت ایجاد رویه واحد و افزایش تمکین مالیاتی اتخاذ شده است و می توان برای دیگر منابع از آن استفاده کرد.

اجرای طرح خوداظهاری راهکار دوم برای تمکین مالیاتی صاحبان مشاغل کوچک در ایران اجرای طرح خوداظهاری بر اساس ماده ۱۵۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ است. اگرچه به دلیل این که اطلاعات مالی و اقتصادی شفاف وجود ندارد، خوداظهاری به معنای واقعی اجرا نمی شود.

اجرای روش خوداظهاری در ایران به این صورت انجام می شود که مودیان از جمله مودیان موضوع بند «ج»، اگر مالیات ابرازی خود را بر اساس نسبت های افزایش اعلام شده سازمان امور مالیاتی اعلام و پرداخت کنند، مالیات آن ها بدون رسیدگی قطعی خواهد شد. در غیر این صورت به حساب مودیانی که مالیات خود را کمتر از نسبت های اعلام شده پرداخت کنند به صورت کامل رسیدگی می شود.

اجرای این روش از سال ۱۳۸۲ به بعد باعث افزایش ارایه اظهارنامه و افزایش میزان وصول مالیات های این اشخاص شده است. اجرای این راهکارها در جهت افزایش تمکین مالیاتی صاحبان مشاغل کوچک صورت گرفته است تا میزان هزینه و زمان وصول این مالیات ها به کمترین حد خود برسد. چرا که انجام حسابرسی مالیاتی برای این اشخاص با توجه به عدم وجود اطلاعات کافی از مشاغل تنها باعث افزایش زمان وصول و به تبع آن افزایش هزینه وصول این نوع مالیات ها می باشد.

سیاست های تشویقی معیارها و شاخص های مودیان نمونه عبارتند از:

الف) بخش املاک جاری

۱-   اشخاصی که طی سه سال متوالی اظهارنامه مالیاتی مربوط به درآمد املاک اجاری خویش را در اجرای ماده ۸۰ قانون مالیات های مستقیم تنظیم و در موعد مقرر به اداره امور مالیاتی ذیربط ارایه و مالیات آن را همزمان پرداخت نموده باشند.

 ۲- مودیانی که اظهارنامه ارایه شده توسط آنان در اجرای مفاد ماده ۱۵۸ قانون مالیات های مستقیم مشمول طرح خوداظهاری بوده و پس از رسیدگی مورد قبول اداره امور مالیاتی واقع شده باشد و یا ارزش اجاری اعلام شده توسط مودی متناسب با ارزش اجاری تعیین شده توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ و تبصره ۲ ماده ۵۴ باشد.

ب) بخش مشاغل (بندهای بندهای «الف» و «ب» ماده ۹۵)

۱- ارایه به موقع اظهارنامه مالیاتی طی سه سال متوالی

 ۲- ارایه دفاتر و اسناد و مدارک مثبته و رعایت آیین نامه نگهداری دفاتر قانونی و همچنین قبولی دفاتر مروبطه توسط اداره امور مالیاتی صلاحیتدار

 ۳- پرداخت مالیات متعلقه در سررسید مقرر

 ۴- رعایت دقیق مفاده ماده ۸۶ و ۱۰۴ قانون مبنی بر کسر و پرداخت مالیات های حقوق و تکلیفی توسط مشمولین بند «الف» و نیز رعایت ماده ۸۶ توسط مشمولین بند «ب» ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم

 ۵- عدم اختلاف بیش از ۱۵ درصد بین درآمد مشمول مالیات ابرازی و درآمد مشمول مالیات مشخصه در مورد مودیانی که در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ بعنوان نمونه مورد رسیدگی قرار گرفته است.

ج) بخش مشاغل بند «ج» ماده ۹۰

 ۱- ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی برای سه سال متوالی

 ۲- ارایه صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه طبق ضوابط و نمونه های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور

 ۳- پرداخت مالیات ابرازی و قطعی شده بر اساس تمکین و یا توافق با اداره امور مالیاتی

 ۴- عدم کتمان درآمد طی سه سال متوالی و عدم صدور برگ تشخیص متمم از طرف اداره امور مالیاتی در سال های فوق

 ۵- استفاده از تهیلات مقرر در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون با توجه به توافقات انجام شده با اتحادیه های صنفی در سه سال فوق و پرداخت مالیات متعلقه در موعد مقرر

د) اشخاص حقوقی

 ۱- ارایه اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و صورتحساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی و ارایه اسناد و مدارک مثبته درآمدی و پرداخت مالیات ذکر شده در اظهارنامه در سررسید مقرر قانونی برای سه سال متوالی

 ۲- قبولی اظهارنامه و ضمائم آن و نیز دفاتر قانونی توسط اداره امور مالیاتی و صدور برگ مالیات قطعی بر اساس درآمد مشمول مالیات ابرازی

 ۳- رعایت دقیق مفاد ماده ۸۶ ، ۱۰۴ و ۱۰۷ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر کسر و پرداخت مالیات های تکلیفی در موعد مقرر قانونی

 ۴- رعایت کامل و دقیق ضوابط و مقررات مندرج در ماده ۱۶۹

 ۵- عدم صدور برگ تشخیص متمم و نداشتن درآمد و یا فعالیت کتمان شده طی سه سال متوالی

تاريخ ارسال: 1390/4/22

تعداد بازدید: 1697

نظر بدهید...
نظر خود را در فرم زیر وارد کنید
نام:
ایمیل:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
کد امنیتی
 |