نویسنده: dttoos ارسال نامه

وب سایت: http://dttoos.7gardoon.com

مباحث مالیاتی

آیین‌نامه اجرایی معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی ۱۳۹۱

آیین‌نامه اجرایی معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی ۱۳۹۱

حسین خمسه – حسابدار رسمی منبع : دنیای اقتصاد

اصلاح حساب مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارائیها

اصلاح حساب مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارائیها

علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بخشنامه ثبت و پلمپ دفاتر درآمد و هزینه

بخشنامه ثبت و پلمپ دفاتر درآمد و هزینه

حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم .

تجدید ارزیابی دارایی‌ها و حسابرسی مالیاتی

تجدید ارزیابی دارایی‌ها و حسابرسی مالیاتی

حسابدار رسمی – MBA منبع : دنیای اقتصاد

نگاهی به تصمیمات مالیاتی

نگاهی به تصمیمات مالیاتی

غلامحسین دوانی – حسابدار رسمی منبع : دنیای اقتصاد

لایحه تحول مالیاتی – بخش پایانی

لایحه تحول مالیاتی – بخش پایانی

غلامحسین دوانی - حسابدار رسمی و کارشناس مالیاتی منبع : دنیای اقتصاد

ضرورت اعمال معافیت‌های بیمه‌ای و مالیاتی برای بازی

ضرورت اعمال معافیت‌های بیمه‌ای و مالیاتی برای بازی

ضرورت اعمال معافیت‌های بیمه‌ای و مالیاتی برای بازیابی صنایع

لایحه تحول مالیاتی – بخش اول

لایحه تحول مالیاتی – بخش اول

منبع : دنیای اقتصادغلامحسین دوانی – حسابدار رسمی کارشناس مالیاتی |