نویسنده: dttoos ارسال نامه

وب سایت: http://dttoos.7gardoon.com

مباحث مالیاتی

صلاحیت تدریس مطالب حسابرسی

صلاحیت تدریس مطالب حسابرسی

منبع : دنیای اقتصاد گارو هوانسیان‌فر - عضو پیوسته انجمن حسابداران خبره مدیریت انگلستان

موانع و محدودیت‌های تجدید ارزیابی دارایی‌ها

موانع و محدودیت‌های تجدید ارزیابی دارایی‌ها

منبع : دنیای اقتصادمصطفی خادم‌الحسینی - حسابدار رسمی و کارشناس رسمی دادگستری

دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی

دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی

منبع : دنیای اقتصاداکبر کمیجانی – معاون پیشین اقتصادی بانک مرکزی

تصویب نامه هیات وزیران در خصوص معافیت مالیات بر در

تصویب نامه هیات وزیران در خصوص معافیت مالیات بر در

محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور

افزایش قیمت ارز و ضرورت توجه به آثار آن در حساب‌ها

افزایش قیمت ارز و ضرورت توجه به آثار آن در حساب‌ها

منبع : دنیای اقتصاد___رسول دشتی – مدرس دانشگاه

مشوق مالیات بر ارزش افزوده برای مودیان

مشوق مالیات بر ارزش افزوده برای مودیان

مصطفی با تقوا – حسابدار رسمی منبع : دنیای اقتصاد

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید

محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‎جمهور .

سرنوشت آیین‌نامه اجرایی معافیت مالیاتی تجدید ارزیا

سرنوشت آیین‌نامه اجرایی معافیت مالیاتی تجدید ارزیا

منبع : دنیای اقتصاد___ عباس وفادار – حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری و مدرس دانشگاه

نقدی بر گزارش‌های توجیهی و بیانیه‌های ثبت افزایش س

نقدی بر گزارش‌های توجیهی و بیانیه‌های ثبت افزایش س

منبع : دنیای اقتصاد__ سعیده امیراحمدی – واحد پذیرش و امور عرضه اولیه مجتبی مرتضی‌زاده – مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین |