نویسنده: dttoos ارسال نامه

وب سایت: http://dttoos.7gardoon.com

مباحث مالیاتی

آغاز ثبت نام شماره اقتصادی برای اشخاص حقیقی از روز

آغاز ثبت نام شماره اقتصادی برای اشخاص حقیقی از روز

آغاز ثبت نام شماره اقتصادی برای اشخاص حقیقی از روز دوشنبه اول خرداد ماه

بخشودگی جریمه حق بیمه صنعتی و کشاورزی در صورت پردا

بخشودگی جریمه حق بیمه صنعتی و کشاورزی در صورت پردا

بخشودگی جریمه حق بیمه صنعتی و کشاورزی در صورت پرداخت تا آخر پاییز

شروط معافیت مالیاتی بنگاه های اقتصادی تعیین شد

شروط معافیت مالیاتی بنگاه های اقتصادی تعیین شد

شروط معافیت مالیاتی بنگاه های اقتصادی تعیین شد.(تجدید ارزیابی دارایی ها)

نقدی مختصر به لایحه تحول مالیاتی یا شناخت مسوولیت‌

نقدی مختصر به لایحه تحول مالیاتی یا شناخت مسوولیت‌

علیرضا زند بابا رئیسی – حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری و مدرس دانشگاه |