نویسنده: dttoos ارسال نامه

وب سایت: http://dttoos.7gardoon.com

مباحث مالیاتی

ثبت کامل اسناد واردات

ثبت کامل اسناد واردات

ارتیکل و ثبت کامل اسناد حسابداری واردات

همایش

همایش

یک روزه

تکلیف بیمه ای کارفرما در قبال کارگر

تکلیف بیمه ای کارفرما در قبال کارگر

تکلیف بیمه ای کارفرما در قبال کارگر

بیمه و شکایت

بیمه و شکایت

بیمه و شکایت

پاسخ به سوالات دفترچه درمانی

پاسخ به سوالات دفترچه درمانی

پاسخ به سوالات دفترچه درمانی

افزایش ۲۰هزارتومانی حق مسکن کارگران در شورای عالی

افزایش ۲۰هزارتومانی حق مسکن کارگران در شورای عالی

افزایش ۲۰هزارتومانی حق مسکن کارگران در شورای عالی کار تصویب شد.

اگر چک می‌کشید این موارد را بخوانید تا سرتان کلاه

اگر چک می‌کشید این موارد را بخوانید تا سرتان کلاه

اگر چک می‌کشید این موارد را بخوانید تا سرتان کلاه نرود

آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) اصلاحی قانون مالیات های

آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) اصلاحی قانون مالیات های

آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

لغو کسر ۳۰درصد از حق بیمه بن کارگری

لغو کسر ۳۰درصد از حق بیمه بن کارگری

لغو کسر ۳۰درصد از حق بیمه بن کارگری

احکام مالياتي سايرقوانين که با اجراي اصلاحيه قانون

احکام مالياتي سايرقوانين که با اجراي اصلاحيه قانون

احکام مالياتي سايرقوانين که با اجراي اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم حذف خواهد شد

تفسیری جدید از مالیات برارزش افزوده: مالیات بر ارز

تفسیری جدید از مالیات برارزش افزوده: مالیات بر ارز

تفسیری جدید از مالیات برارزش افزوده: مالیات بر ارزش تسهیلات !

هفت نکته از صحبت های مالیاتی وزیر اقتصاد در مجلس ش

هفت نکته از صحبت های مالیاتی وزیر اقتصاد در مجلس ش

هفت نکته از صحبت های مالیاتی وزیر اقتصاد در مجلس شورای اسلامی

سه پیشنهاد ویژه برای بهبود اوضاع بورس

سه پیشنهاد ویژه برای بهبود اوضاع بورس

سه پیشنهاد ویژه برای بهبود اوضاع بورس

جزای حبس در انتظار کارفرمایان متخلف

جزای حبس در انتظار کارفرمایان متخلف

جزای حبس در انتظار کارفرمایان متخلف

مالیات بر ارزش افزوده کارگزاران تعین تکلیف شد.

مالیات بر ارزش افزوده کارگزاران تعین تکلیف شد.

مالیات بر ارزش افزوده کارگزاران تعین تکلیف شد.

نمونه قرارداد کار منطبق با طرح طبقه بندی مشاغل

نمونه قرارداد کار منطبق با طرح طبقه بندی مشاغل

نمونه قرارداد کار منطبق با طرح طبقه بندی مشاغل

حق مسکن از فیش حقوقی کارگران حذف میشود؟

حق مسکن از فیش حقوقی کارگران حذف میشود؟

حق مسکن از فیش حقوقی کارگران حذف میشود؟

رصد حساب‌های بانکی؛ راه گریزناپذیر

رصد حساب‌های بانکی؛ راه گریزناپذیر

منبع : انجمن صنفی کارفرمایی حسابداری و حسابرسی خراسان رضوی

مجازات‌های جدید برای جلوگیری از فرار مالیاتی

مجازات‌های جدید برای جلوگیری از فرار مالیاتی

مجازات‌های جدید برای جلوگیری از فرار مالیاتی

از کارافتادگی ((ماده ۷۰ قانون تامین اجتماعی))

از کارافتادگی ((ماده ۷۰ قانون تامین اجتماعی))

از کارافتادگی ((ماده ۷۰ قانون تامین اجتماعی)) |