پروفایل

با اطلاع از قوانین ، مالیات بپردازید.09155015787

دقیق تراز توس (شماره ثبت 1312) 

عضو اصلی هیئت مدیره  انجمن صنفی کارفرمایی حسابداری وحسابرسی


برطرف سازی و کاهش مالیات و جرایم مربوطه 


با همکاری وکلا و کارشناسان  مجرب و دکترای حسابداری 
تنظیم لایحه و دفاعیات حرفه ایی در کمیسونهای مالیاتی
تنظیم اظهارنامه مالیاتی 

تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده 
تنظیم و ارسال لیست حقوق و دستمزد 
تنظیم و ارسال گزارشات فصلی 
تحریر دفاتر قانونی 
کاهش مالیات و جرایم مربوطه 
ثبت نامهای مالیاتی

مشهد 
دقیق تراز توس 


09155015787
09216697237


27 سال تخصص حرفه ایی

مدیرعامل: بهاری(کارشناس حسابداری مالیاتی) 09155015787


ایمیل  :              DaghighTarazToos@yahoo.com  


تلگرام 09216697237                           کانال  https://telegram.me/mashhadmaliat

 جهت دریافت بهترازFIREFOX  اینجا کلیک و سپس دانلود فرمائید 

 |